torsdag 21 maj 2015

Addition, uppställning, intro

Här kommer den första filmen om uppställning. Det är viktigt att förstå att samma talsorter ska stå under varandra i en uppställning, alltså tiotal under tiotal och ental under ental. Det är också viktigt att komma ihåg att börja räkna med entalen.

A3


Uppgifter att PROVA.

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar